Keuring van Brandblussers: Inzicht in de Nederlandse Wetgeving

Brandblussers zijn een essentieel onderdeel van de brandveiligheid, zowel in woningen als in commerciële en industriële omgevingen. Een goed onderhouden en regelmatig gekeurde brandblusser kan levens redden en materiële schade aanzienlijk beperken. In Nederland is er specifieke wet- en regelgeving opgesteld met betrekking tot de keuring van brandblussers. Dit artikel geeft een overzicht van de relevante wetgeving rond de keuring van brandblussers.

Wettelijke Eisen voor Brandblussers

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten brandblussers die in bedrijfsomgevingen worden gebruikt, voldoen aan de NEN 2559-norm. Deze norm stelt dat draagbare en verrijdbare brandblussers minimaal eenmaal per twee jaar moeten worden gekeurd door een erkend onderhoudsbedrijf. De norm stelt ook dat brandblussers na 20 jaar vervangen moeten worden, met uitzondering van CO2-brandblussers, die na 10 jaar vervangen moeten worden.

De Keuring van Brandblussers

Het keuren van brandblussers is een gedetailleerd proces dat wordt uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudsdeskundigen. Tijdens de keuring wordt een brandblusser visueel geïnspecteerd op tekenen van corrosie, lekkage of andere fysieke schade. De manometer wordt gecontroleerd om te verzekeren dat de druk binnen de aanvaardbare grenzen ligt, en de verzegeling en borgpen worden gecontroleerd op correcte plaatsing. Bovendien wordt de blusser gewogen om te bepalen of de hoeveelheid blusmiddel correct is.

Elke 5 jaar moet er een uitgebreidere keuring plaatsvinden waarbij de brandblusser volledig wordt geleegd, gereinigd, geïnspecteerd, opnieuw gevuld en onder druk gezet. Dit wordt ook wel de ‘hervulling’ of ‘revisie’ genoemd.

Verantwoordelijkheid van Eigenaren en Beheerders

Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar of beheerder van een gebouw om ervoor te zorgen dat alle brandblussers in het gebouw regelmatig worden gekeurd, kunnen zij deze taak uitbesteden aan gespecialiseerde onderhoudsbedrijven. Dergelijke bedrijven zorgen ervoor dat alle brandblussers voldoen aan de wettelijke eisen en geven een keuringscertificaat af na elke geslaagde keuring.

Conclusie

In Nederland is de regelmatige keuring van brandblussers niet alleen een goede praktijk voor de brandveiligheid, maar ook een wettelijke verplichting. Door te voldoen aan de NEN 2559-norm, kunnen gebouweigenaren en -beheerders er zeker van zijn dat hun brandblussers in geval van brand naar behoren zullen functioneren. Het naleven van deze regelgeving draagt bij aan de bescherming van mensenlevens en eigendommen tegen de vernietigende gevolgen van brand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *